Tomba de Bernat de Manresa (Santa Maria de la Seu de Manresa- El Bages)


febrer 2008

És el sisè sarcòfag situat a la girola de la Seu. Bernat de Manresa era militar.

La tomba té forma d’arqueta i és d’estil gòtic. El vas sepulcral conté un llibre obert destinat a la inscripció o epitafi, del qual només n’hi ha una pàgina gravada i dos escuts gòtics molt similars a banda i banda, que també estan representats als laterals del sepulcre. La tapa conté una escultura jacent del militar, vestit amb una túnica de malles (asberg) fins als genolls. També porta proteccions a les cames i als peus, sota els quals sembla que hi hagi un gos. Va armat amb espasa i daga. Com és habitual en moltes d’aquestes sepultures, el cap de l’estàtua reposa sobre un coixí de pedra.

L’epitafi diu:
XI Kalendas Madii Anno Domini MCCCXX nono obiit venerabilis Bernardus de Minorisa miles cuius anima requiescat in pace amen qui hic dictus venerabilis iacet.
La traducció seria:
A XI de les calendes de maig (21 d’abril) de l’any del senyor MCCCXXXIX morí el venerable Bernat de Manresa, militar. Que la seva ànima descansi en pau. Amén. Aquí jau el dit venerable.

Comentaris