Els títols de propietats funeràries: exemples de Vilanova i la Geltrú i de Manresa

Il·lustració d'un títol funerari de Vilanova i la Geltrú (1872)
Quan visites diferents arxius per buscar documentació sobre els cementiris, no només hi ha expedients de construcció de diferents elements del recinte, plànols, relació de despeses o informes; molt sovint trobes títols de propietat o cessió de nínxols i panteons, que amaguen dissenys i dibuixos de coneguts artistes o representacions que ens poden ajudar a veure com era un recinte fa més d’un segle.
Títol funerari de Vilanova i la Geltrú (1872)
Amb la documentació custodiada a l'Arxiu Comarcal del Garraf, es pot fer un seguiment de l'evolució d'aquests títols a Vilanova i la Geltrú, capital de la comarca. 


 Al darrer terç del segle XIX, van ser impresos per la Litográfica Union, amb seu a la Rambla de Sant Josep nº 14 de Barcelona.


Anaven encapçalats per Nicho nº en majúscules i el número escrit manualment. Tot el text estava envoltat per un marc de doble línia, a les cantonades del qual s'hi  mostra la mort, representada per la calavera amb les dues tíbies creuades a la part inferior; cada una d'elles amb el crani cobert per barrets que representen quatre estatus socials: mitra papal, corona reial, barret civil, i casc de cavaller amb plomall; tots ells com a símbol de la igualtat davant la mort.
Títol funerari de Vilanova i la Geltrú (1898)
A la part superior del requadre s'han representat unes exèquies, presidides per un túmul suportat per quatre esveltes columnes i estàtues de ploraneres a cada cantonada; a l'interior s'hi ha situat una caixa mortuòria amb una figura jacent. Hi ha set personatges a l'escena: una parella, un home amb una nena, una dona amb un nen, i un religiós. S'ha ambientat en una avinguda de xiprers i de desmais o salzes ploraners que donen profunditat, així com rengleres de nínxols. No es tracta d'una representació del cementiri de Vilanova. EL requadre finalitza amb el text del títol, encapçalat per CEMENTERIO DE VILLANUEVA Y  GELTRÚ
Il·lustració del títol fuenrari de 1898
Pocs anys després, la dècada dels anys 90 del segle XIX, els títols reproduïen ja el cementiri de Vilanova. En aquest cas ens trobem amb una litografia de l’avinguda principal amb la capella al fons. Es representen els nínxols que l’encerclen i els primers panteons que trobem avui encara quan entrem al recinte. Van ser impresos per la Imprenta y Litografía de Hurtado,Miquel y Cía de la vila. A la part central, amb una cuidada tipografia, s’hi ha situat el nom del recinte: Cementerio de Villanueva y Geltrú. 
Títol funerari de 1905
A partir de la primera dècada del segle XX, s’introdueixen altres tècniques d’impressió i l’estil dels títols canvia radicalment. L’any 1905, per exemple, trobem títols sense sanefa que enquadri el text i, una representació pictòrica monocolor que ocupa l’angle esquerre del document. A la part inferior, hi trobem l’escut de la vila, una creu i decoració floral, enllaçada amb la representació d’una part del cementiri, l’entrada principal, coronada per un àngel, i una part dels nínxols etruscos que conté el recinte. Els títols dels anys 1920 aproximadament, mantenen les mateixes característiques però, en alguns casos, es nota una pitjor qualitat de les il·lustracions. 
Il·lustració del títol de 1935
Podem comparar-ho amb un dels títols de 1935, on es redueix la il·lustració però continua ocupant l’angle esquerre del títol. Es noten canvis substancials, atès que en època republicana, la majoria de cementiris van ser municipalitzats. Així, trobem que l’àngel de la portalada d’entrada ha desaparegut, així com la creu que guarnia els títols de principis de segle. Continua sortint la zona de nínxols etruscos i, en aquest cas, s’hi incorpora la il·lustració de la tomba de Víctor Balaguer. També hi ha diferència en la identificació perquè a partir d’aquí es fa referència a la titularitat: Cementiri Municipal, cosa que fins aquell moment no constava.
Títol funerari de Manresa (1883)
Una evolució similar podem trobar, per exemple, als títols del cementiri de Manresa. L’any 1883 presenten una il·lustració litogràfica magnífica, amb la reproducció del mur i la porta d’entrada del cementiri a la part superior i un enquadrament d’estil arquitectònic amb figures representant la caritat als laterals i amb la figura de Cronos dins l’esfera d’un rellotge a la part central inferior. El títol es del “Cementerio General de Manresa”.
Detall del títol funerari de Manresa de 1883
Títol funerari de Manresa (1905)
Els títols de l’any 1905 presenten unes il·lustracions pictòriques diferents. Es situen a la part superior i baixen pel lateral esquerre. Van ser impresos a la Tipografía de San José de Manresa. Aquest cop ens trobem que són títols signats per Francesc Cuixart Barjau , on ja s’entreveuen les traces del Modernisme. 
Àngel anunaciador dels títols manresans de 1905
A la part superior, trobem la representació del pati primigeni del recinte, amb les capelles porxades de Sant Maurici, i l’antiga capella, que actualment ja no existeix perquè es va destruir per esdevenir el pas a la segon ampliació. El conjunt inclou un àngel anunciador, una calavera i diferents ornaments florals i vegetals. 
Detall de la sanefa. Manresa, 1905

Il·lustració de la capella del cementiri de Manresa, avui desapareguda (títols de 1905)
Malauradament, la creativitat i bellesa d'aquestes il·lustracions va entrar en desús fa anys. 

Comentaris